Djelovanje grupe domić _ koružnjak prožeto je integracijom različitih disciplina: arhitekture, urbanog i pejzažnog oblikovanja, dizajna i umjetnosti. Suvremeni pristup rješavanju svakog zadatka oslanja se na timskom radu stalno zaposlenih stručnih suradnika i brojnih specijalista iz drugih struka. Kroz svaki projekt preispituju se arhitektonski koncepti i metode promišljanja u okvirima različitih realnosti kojima se pokušava stvoriti nova vrijednost.

Integrativni i analitički pristup u projektiranju osim funkcionalnog pokušava ponuditi odgovore i na mnoga druga pitanja. Bilo da se kreće od arhetipova ili se koriste citati i problematizira relacija projekta i realizacije, redovito se usmjeruje pozornost i na ekspresivnost forme što rezultira trajnim naporom i neprestanim preispitivanjem različitih promišljanja kroz mnoštvo ulaznih parametara gdje se u svakom projektu pokušava realizirati najprimjereniji koncept. Pozorno praćenje globalnih procesa i protoka informacija, ali istovremeno shavćanje tradicije i trenutka hrvatske graditeljske prakse te dostupnost tehnoloških rješenja jesu svakodnevnica u kojoj nastaju projekti malih i velikih mjerila grupe domić_koružnjak.

 

Gordana Domić

Rođena 1957 god. Nakon završene arhitektonske tehničke škole, studira na Univerzitetu u Stuttgartu i Višoj arhitektonskoj školi u Zagrebu. Sudjeluje na godišnjim izložbama ostvarenja hrvatskih arhitekata, na zagrebačkim salonima. Autorica je i koautorica više nagrađenih arhitektonskih natječaja i realizacija stambenih, poslovnih, zdravstvenih, sportskih i školskih građevina te interijera.

Boris Koružnjak

Rođen 1955. diplomirao 1979. god. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je od tada kontinuirano zaposlen. Magistrirao 2000. godine s temom ''Stanovanje za starije na primjeru analize zagrebačkih domova umirovljenika''. Uz pedagoški rad, te znanstvenoistraživački rad koji je usmjeren na istraživanje modela stanovanja za starije te tipskih modela sportskih građevina, autor je i koautor više nagrađenih arhitektonskih natječaja i realizacija stambenih, poslovnih, zdravstvenih, sportskih, školskih građevina i interijera. Stručno se usavršavao tijekom 1989.,1992. i 1993. godine u Beču (ILBAU - G.m.b.H.) i Stuttgartu (biro Laage & Partner, biro Behnisch & Partner). Višestruko prezentirao radove na autorskim i skupnim izložbama. Gost profesor na sveučilištima u Karlsruhe-u i Bukureštu. Kao predavač sudjelovao na stručnim i znanstvenim skupovima. 1993. god. sa Gordanom Domić osniva arh. biro ark.