CRKVA Sv. ANTUNA PADOVANSKOG, DARUVAR
2007 sakralni objekti

arhitektonsko-urbanistički projekt (natječaj)

autori : domić, koružnjak

površina građevine : 1.290 m2

površina parcele : 4.945 m2

suradnja : bodiš, curić, pataran

 

SAKRALNI KONCEPT

NADA U SPOSOBNOST ARTIKULIRANJA TRANSPOZICIJE DUHOVNIH VRIJEDNOSTI PREMA FORMI ARHITEKTONSKOG DOGAĐANJA

CRKVA – GRAĐEVINA MJESTO OKUPLJANJA KRŠĆANSKE ZAJEDNICE

MJESTO ZAJEDNIŠTVA /Domus Ecclesiae

BOŽJE NAVJESTILIŠTE I BOŽJE SLUŠALIŠTE

NEBESKO – ZEMALJSKO SVJETLO – NA POČETKU I NA KRAJU

PROŽETOST DUHOVNOG I PRIRODNOG

...svjetlosti neće biti bez sjene, uzvišenosti bez prizemne sigurnosti; priprema počinje procesom dolaženja, osjećajem simbola na osami, sjećanjem i traženjem puta, ulazak uz zid izdvojen od padine, ulazak pod plašt, sjenu...

na kraju jest svjetlo, difuzno, meko i jasno...

DUHOVNO – MATERIJALNO OLTAR – CENTRALNA POZICIJA, DUHOVNI SUSRET S ''VJEČNIM''

SPOZNAJA – ISTINA LOGOS I ŽIVOT : BOŽANSKI RAZUM KAO NOSITELJ ŽIVOTA

IDENTITET ČOVJEKA I CRKVE KAO IDENTITET LJUDSKOSTI, HUMANOSTI I VREMENA U KOJEM ŽIVIMO, BORBE ZA PRAVO I DOBROTU

BOŽANSKO – LJUDSKO PRIRODA – PROSTOR OKRUŽENJA

PRIRODNI TOK I POLOŽENOST SMJERA – OD ISTOKA DO ZAPADA

URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKI KONCEPT

''...Bog ima svoje vrijeme i svoje nacrte, koji se rijetko podudaraju s našim vremenom i s našim nacrtima...''

SLIJEDEĆI SAKRALNI KONCEPT, A MAKSIMALNO UVAŽAVAJUĆI SVE DATOSTI NAJŠIRE SITUACIJE, STAMBENO NASELJE OD SJEVEROISTOKA DO SJEVEROZAPADA, PADINA I POGLED PREMA JUGU UVJETOVALI SU SPECIFIČNO FORMIRANJE CRKVENOG TRGA, CRKVENE LAĐE I ŽUPNOG UREDA NA SJEVERNOJ POZICIJI PARCELE

UZ JUŽNU PADINU FORMIRAN JE TERASASTI PRILAZ DO TRGA, KOJI ISTOVREMENO POVEZUJE JUŽNI PARKING, PERIVOJ-PARK-TRAVNJAKE – KRUŽNI PUT OKO CRKVE, SADRŽAJE DUHOVNE REKREACIJE, PROCESIJE, MISNA SLAVLJA NA OTVORENOM I TERASU ISPRED MALE I VELIKE DVORANE…

SJEVERNI DIO TRGA: TORANJCRKVENA ZVONA KRIŽZID – PLAMEN SVIJEĆA, MJESTA TRAJNIH SJEĆANJA I ONDA POGLED NA PORTAL ULAZA…

ULAZ ISPOD TRIJEMA, CJELOVITE KROVNE PLOHE, ULAZNI HALL – POGLED NA OLTAR, KRIŽ, KRAJ OLTARA PRESVJETLI SAKRAMENT, KRSTIONICA U NIŠI, SILHUETA KIPA Sv. ANTE PADOVANSKOG…

DIFUZNO SVJETLO S ISTOČNE I ZAPADNE STRANE…

GALERIJA, PJEVALIŠTE I ORGULJE NASUPROT OLTARU…

ŽUPNI URED JUGOZAPADNO OD CRKVENOG TRGA, U SMJERU SJEVER – JUG, BOČNO PO PADINI - TERASASTI VRTOVI I ZELENILO KAO RAZGRANIČENJE I GRADACIJA IZMEĐU PRIVATNOG I JAVNOG