KAPELA, JARUN, ZAGREB
2005 sakralni objekti

površina građevine : 70 m2

autori : domić, koružnjak

površina parcele : 445 m2

suradnja : mihalić, plejić

koncept: