OŠ REMETE - I FAZA
1999 obrazovanje

arhitektonsko urbanistički natječaj 1999.; realizacija I faze 2005.

autori : domić, koružnjak ; koautor : m.mikelić

- površina građevine : 2.700 m2

- površina parcele : 10.820 m2

- suradnja : hržina, mihalić, muraj