REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA PRAVNOG FAKULTETA I REKTORATA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
2017 obrazovanje

arhitektonsko-urbanistička studija

autori : domić, koružnjak, nikoloski