SPOJNA KOMUNIKACIJA SAMOSTANA SESTARA Sv. KRIŽA, VRHOVEC, ZAGREB
2003 sakralni objekti

projekt 2003., realizacija 2005.

autori : domić, koružnjak

- površina građevine : 250 m2

- površina parcele : 4565 m2

- suradnja : curić, mihalić