HOTEL ZA STARIJE S PRATEĆIM MEDICINSKIM I USLUŽNIM SADRŽAJIMA
2014 javni prostori

autori : domić, koružnjak

koautor : nikoloski ; suradnja : f.koružnjak

arhitektonsko-urbanistička studija

površina građevine : 28.750 m2

površina parcele : 4.080 m2

HOTEL:   42 x sobe, 119 x apartmani, medicinski sadržaji 1.615 m2, uredski prostori 950 m2, podzemna garaža 175 GPM, parkiranje na parceli 10 PM