OBRTNIČKI CENTAR BLATO, ZAGREB
2010 poslovni objekti

 

ahitektonsko-urbanistički natječaj

autori : barac, domić, koružnjak

površina građevine : 107.700 m2

površina parcele : 16.690 m2

suradnja : curić, madiraca, mihalić, nikoloski, nižetić, peruzović

vizualizacije . f. koružnjak