CRVENI MOST_JARUN_ZAGREB
1998 javni prostori

arhitektonsko-urbanistička studija

autori : domić, koružnjak

- prenamjena starog Savskog mosta (caffe, restoran, komunikacija-most) i nova lokacija na Jarunskom jezeru