GIMNAZIJA I SPORTSKA DVORANA_KOPRIVNICA
2003 obrazovanje

arhitektonsko-urbanistički natječaj

autori : domić, koružnjak ;  koautor : m. mihalić

površina građevine : gimnazija  4.900 m2;  dvorana 2.750 m2; vanjski tereni 9.285 m2

površina parcele : ~26.500 m2

suradnja : jelić, muraj, koren, šarunić

vizualizacije : mihalić, orešić