SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU - FONTANA, LIPIK
2016 zdravstvo

rekonstrukcija i dogradnja postojeće zgrade FONTANE

autori : domić, koružnjak, nikoloski

površina obuhvata: 6.678 m2